Som Formació online

Nota legal

Benvolgut/da Empresari/ària,

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona, l'informa mitjançant aquesta circular, que en compliment de la LLei Orgànica de Protecció de Dades, té implantades les mesures tècniques i organizatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que emmagatzemem.

Com a conseqüència de la relació que ens uneix, les dades que consten en els arxius estaran incloses em el Registre d'Activitats de Tractament corresponent, amb la finalitat de poder-li oferir tot el nostre catàleg de serveis, realitzar les gestions administratives corresponents i mantenir-los informats sobre la nostra activitat en general.

La Legislació de Protecció de Dades canviarà a finals de maig d'aquest any, amb l'entrada en vigor del Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 de la UE, és per això que seguidament l'informem dels detalls i li recordem com tractem les seves dades personals.

Qui  és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona.
CIF: Q-4373001I
Adreça: Av. Pau Casals, 17 -  43003 – Tarragona.
Telèfon: 977 219 676
Correu electrònic: cambratgn@cambratgn.org

Qui és el Delegat de Protecció de Dades i com pot posar-se en contacte amb ell?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que s'encarrega de protegir el dret de protecció de dades a la Cambra de Tarragona, i del compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades.

Pot contactar amb el DPD a la següent adreça: dpd@cambratgn.org

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A la Cambra de Tarragona, tractem les dades personals per a poder donar curs als serveis que oferim. Amb la finalitat de millorar i facilitar aquesta relació i la seva pròpia gestió, s'ha de destacar la possibilitat de que generem amb les seves dades algun tipus de perfil que s'estimi convenient per l'esmentada finalitat. En cap cas es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

La Cambra de Tarragona, conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre ambdues parts. Un cop aquesta s'extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre existeixin obligacions legals, que ens obliguin. Un cop prescrits aquests terminis legals, la seva informació es cancel·larà.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són l'execució d'una relació de negoci en el que ambdues entitats som part interessada, i el compliment de les obligacions legals que d'aquí es derivin per la nostra organització.

Si per realitzar enviaments d'informació addicional sobre la nostra organització, de les nostres activitats i d'altres informacions relacionades o que podem considerar del seu interès i que vostè no ens hagués sol·licitat expressament, ens fonamentem en el dret legítim, si bé en totes les comunicacions està prevista la possibilitat de donar-se de baixa de la llista de distribució. La baixa d'aquest servei no afecta ni condiciona l'execució del contracte esmentat en les bases legals.

També ens fonamentem en l'interès legítim de la Cambra de Tarragona, amb la intenció d'atendre de la millor forma les seves expectatives i incrementar el seu grau de satisfacció com empresari/ària de la nostra demarcació, desenvolupant i millorant la qualitat dels serveis propis i de tercers, així com realitzant estadístiques o estudis que puguin resultar d'interès. En aquest cas les dades són tractades de forma que no inclouen cap característica que el pugui identificar. Els nostres interessos legítims respecten el dret a la protecció de dades.A quins destinataris es comunicaran les seves dades? Únicament cedirem les seves dades a entitats i/o professionals que col·laboren amb nosaltres amb la finalitat de l'execució del contracte que ens uneix, i/o de donar compliment a les obligacions legals que d'això es derivin.

Els hi comuniquem que no realitzarem transferències internacionals de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la Cambra de Tarragona estem tractant dades personals que li pertoquen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Cambra de Tarragona deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La sol·licitud d'exercici de drets s'haurà d'acompanyar d'una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a la Cambra de Tarragona, procedeixen totes de fonts directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat que li prestem i pel normal manteniment d'una comunicació fluida entre ambdues parts.

L'informem que les categories de dades que es tracten són:

Dades d'identificació

Direccions postals o electròniques

Informació comercial

No es tracten dades especialment protegides

Esperant els hi resulti d'interès, estem a la seva disposició per qualsevol consulta o necessitat d'assessorament sobre la nova normativa i aprofitem l'ocasió per saludar-los mol cordialment.

Tarragona,  maig de 2018

Tens algun dubte?

977223111

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar

Categories
Contacte

Direcció de contacte

Telèfon: 977223111

Email: formacio@cambratgn.org